Home » Latest Stories » കൃഷി » കാട കൃഷി ആരംഭിക്കാനുള്ള 9 കാരണങ്ങൾ 

കാട കൃഷി ആരംഭിക്കാനുള്ള 9 കാരണങ്ങൾ 

by Aparna S
281 views

കർഷകർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വളർന്നുവരുന്ന ഒരു വ്യവസായമാണ് കാട വളർത്തൽ. ചെറുതും പറക്കാനാവാത്തതുമായ കട കോഴികൾ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ മുട്ട ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു, അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, കാട കൃഷി ചെറുകിട കർഷകർക്ക് പറ്റിയ കൃഷിയാണ്. മുട്ടയുടെയും മാംസത്തിന്റെയും വിൽപനയിലൂടെ വരുമാന മാർഗ്ഗം ലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കന്നുകാലി ഉൽപാദനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കാട വളർത്തലിന് പരിസ്ഥിതി ആഘാതം കുറവാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, കുറഞ്ഞ ഉൽപാദനച്ചെലവ്, ഉയർന്ന മുട്ട ഉൽപാദനം, പെട്ടെന്നുള്ള പക്വത, വൈദഗ്ദ്ധ്യം, രോഗസാധ്യതക്കുറവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ കാട വളർത്തലിന്റെ വിവിധ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ കർഷകനായാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാർഷിക സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു തുടക്കക്കാരനായാലും, പരിഗണിക്കേണ്ട മൂല്യവത്തായ ഓപ്ഷനായിരിക്കാം കാട വളർത്തൽ.

കാട കൃഷി ആരംഭിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ 

കാട വളർത്തൽ ലാഭകരവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു കാർഷിക സംരംഭമാണ്. കാട വളർത്തൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള 9 കാരണങ്ങൾ ഇതാ:

  1. കുറഞ്ഞ ഉൽപാദനച്ചെലവ്: കോഴികളെയും താറാവുകളെയും പോലെയുള്ള മറ്റു പക്ഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് കാടകൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലവും വിഭവങ്ങളും മതി, ഇത് കർഷകർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന ഓപ്ഷനായി മാറുന്നു. 
  2. ഉയർന്ന മുട്ട ഉത്പാദനം: കാടകൾക്ക് പ്രതിവർഷം 300 മുട്ടകൾ വരെ ഇടാം, ഇത് കോഴികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ്.
  3. പെട്ടെന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നു: കാടകൾ ഏകദേശം 6-8 ആഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോൾ ലൈംഗിക പക്വത പ്രാപിക്കുകയും 10-12 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇതിനർത്ഥം മറ്റ് പക്ഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് കർഷകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിന് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വരുമാനം ലഭിക്കും.
  4. ഒന്നിലധികം ഉപയോഗം: കർഷകർക്ക് ഒന്നിലധികം വരുമാന മാർഗങ്ങൾ നൽകുന്നു. കാടകളെ അവയുടെ മാംസം, മുട്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൂവലുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി വളർത്താം.
  5. കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്: കാടകൾ ചെറുതും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പവുമാണ്, ചെറുകിട കർഷകർക്കും കോഴി വളർത്തലിൽ പരിചയമില്ലാത്തവർക്കും അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.
  6. കുറഞ്ഞ തീറ്റചെലവ്: കാടകൾക്ക് ഉയർന്ന തീറ്റ പരിവർത്തന നിരക്ക് ഉണ്ട്, അതായത് തീറ്റയെ മാംസമായോ മുട്ടയായോ കാര്യക്ഷമമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയും. ഇത് കർഷകർക്ക് തീറ്റച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു.
  7. രോഗസാധ്യത കുറവാണ്: മറ്റ് പക്ഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് കാടകൾക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, ഇത് രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് മൂലമുള്ള നഷ്ടത്തിന്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
  8. നഗരപ്രദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം: ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാടകളെ വളർത്താം, ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ പരിമിതിയുള്ള  നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമാണ്.
  9. പാരിസ്ഥിതിക നേട്ടങ്ങൾ: മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കന്നുകാലി ഉൽപാദനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കാട വളർത്തലിന് പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറവാണ്. മറ്റ് വളർത്തു പക്ഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് കാടകൾ കുറച്ച് ഹരിതഗൃഹ വാതകം ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഭൂമിയും ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളു.

മൊത്തത്തിൽ, കർഷകർക്ക് ലാഭകരവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു കാർഷിക സംരംഭമാണ് കാട വളർത്തൽ.

ഉപസംഹാരം 

കോഴിവളർത്തലിന്റെ മറ്റ് രൂപങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കാട വളർത്തലിന് നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. കാടകൾ ചെറുതാണ്, വളർത്തുന്നതിന് കുറച്ച് സ്ഥലവും വിഭവങ്ങളും മതി, ഇതിനെ വളർത്താനായി വീട്ടുമുറ്റത്തോ മറ്റോ ചെറിയ തോതിലുള്ള സജ്ജീകരണം മതി. ഇവയ്ക്ക് കോഴികളേക്കാൾ ആയുസ്സ് കുറവാണ്, അതായത് അവർക്ക് വേഗമേറിയ പ്രത്യുൽപാദന ചക്രം ഉണ്ടെന്നും മുട്ടയും മാംസവും വേഗത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. മറ്റ് ചില കോഴി ഇനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കാടകൾ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കും, ഇത് രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, കോഴിമുട്ടയെയും മാംസത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് കാടമുട്ടയും മാംസവും കൂടുതൽ രുചികരവും പോഷകപ്രദവുമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇതിനു വിപണികളിൽ വളരെ ഡിമാന്റ് ആണുള്ളത്.കാട വളർത്തലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നും അവ കൃഷി ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ffreedom app -ലെ ഈ കോഴ്സ് കാണുക. ഇത് പോലെയുള്ള കൂടുതൽ ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സുകൾ നിങ്ങൾക്കായി ഇതിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

Related Posts

ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ്

ffreedom.com,
Brigade Software Park,
Banashankari 2nd Stage,
Bengaluru, Karnataka - 560070

08069415400

contact@ffreedom.com

സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക

പുതിയ പോസ്റ്റുകൾക്കായി എന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയി തുടരാം!

© 2023 ffreedom.com (Suvision Holdings Private Limited), All Rights Reserved
Ffreedom App

ffreedom app ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ, റഫറൽ കോഡ് ആയ LIFE കൊടുക്കു, അതിലൂടെ 3,000 രൂപ വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉടൻ നേടു